Máy bơm Veratti - China

VERATTI là nhà sản xuất máy bơm nước, máy bơm chìm nước thải được sản xuất tại Trung Quốc.

Đây là sản phẩm thuộc top đầu của các loại máy bơm nước, máy bơm công nghiệp mà nước này sản xuất ra thị trường. Veratti luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn sản xuất ISO 9001 của châu Âu.

VERATTI là nhà sản xuất máy bơm nước, máy bơm chìm nước thải được sản xuất tại Trung Quốc.

Đây là sản phẩm thuộc top đầu của các loại máy bơm nước, máy bơm công nghiệp mà nước này sản xuất ra thị trường. Veratti luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn sản xuất ISO 9001 của châu Âu.

1 2