Máy thổi khí Veratti

Máy thổi khí Veratti 1 tầng cánh và 2 tầng cánh Là máy thổi khí kiểu con sò ( Ring Blower) hay còn gọi là quạt thổi khí hay máy bơm không khí, là loại máy đặt trên cạn….

Ứng dụng:  Đặt cạn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.

–  Khu công nghiệp chế biến nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp.
–  Trong công nghiệp sản xuất xi măng và lâm nghiệp chế biến gỗ.
–  Hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.
–  Hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm….

  Máy thổi khí Veratti 1 tầng cánh và 2 tầng cánh Là máy thổi khí kiểu con sò ( Ring Blower) hay còn gọi là quạt thổi khí hay máy bơm không khí, là loại máy đặt trên cạn….

  Ứng dụng:  Đặt cạn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.

  –  Khu công nghiệp chế biến nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp.
  –  Trong công nghiệp sản xuất xi măng và lâm nghiệp chế biến gỗ.
  –  Hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.
  –  Hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm….

  1 2

  Máy thổi khí Veratti 1 tầng cánh và 2 tầng cánh Là máy thổi khí kiểu con sò ( Ring Blower) hay còn gọi là quạt thổi khí hay máy bơm không khí, là loại máy đặt trên cạn….

  Xem Máy bơm Veratti - China

  Ứng dụng:  Đặt cạn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.

  Khu công nghiệp chế biến nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp.
  Trong công nghiệp sản xuất xi măng và lâm nghiệp chế biến gỗ.
  Hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.
  Hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm….