Máy Bơm Bán Chân Không

Máy bơm bán chân không hay còn gọi là máy bơm con lợn.Ứng dụng của máy bơm nước con lợn

Là dòng máy bơm thích hợp sử dụng hút đường ống, hút sâu ,đẩy cao, hút giếng khoan, giếng đào, hút bể ngầm, bồn chứa vận chuyển nước sinh hoạt đến các vị trí khác nhau…

Ưu điểm của dòng bơm bán chân không

Máy bơm này nhỏ gọn, không ồn, an toàn và linh động Dễ dàng lắp đặt và tương tác với các linh kiện khác trong một hệ thống lớn

Nó có thể được lắp đặt trong các hệ thống hoặc được sử dụng như máy bơm hoạt động độc lập.

  Máy bơm bán chân không hay còn gọi là máy bơm con lợn.Ứng dụng của máy bơm nước con lợn

  Là dòng máy bơm thích hợp sử dụng hút đường ống, hút sâu ,đẩy cao, hút giếng khoan, giếng đào, hút bể ngầm, bồn chứa vận chuyển nước sinh hoạt đến các vị trí khác nhau…

  Ưu điểm của dòng bơm bán chân không

  Máy bơm này nhỏ gọn, không ồn, an toàn và linh động Dễ dàng lắp đặt và tương tác với các linh kiện khác trong một hệ thống lớn

  Nó có thể được lắp đặt trong các hệ thống hoặc được sử dụng như máy bơm hoạt động độc lập.

  1 2 3 4 5