Bơm DAPHOVINA - Việt Nam

Máy bơm nước Daphovina được hình thành năm 1991, là đơn vị đầu tiên sản xuất bơm điện thả chìm ở Việt Nam. Trải qua hơn 25 năm tồn tại và phát triển, cho đến nay với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực chế tạo máy bơm nước.

Máy bơm nước Daphovina sản xuất ra nhiều chủng loại như:

Bơm giếng khoan, Bơm thả chìm, Bơm chìm cột áp cao, bơm chìm nước thải lưu lượng cao. Với nhiều dòng sản phẩm phục vụ trong nhiều lĩnh vực. Làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

Hãy liên hệ ngay tới Hotline 0979 66 86 96 Hoặc 0989 113 660 để nhận được sự trợ giúp.

Máy bơm nước Daphovina được hình thành năm 1991, là đơn vị đầu tiên sản xuất bơm điện thả chìm ở Việt Nam. Trải qua hơn 25 năm tồn tại và phát triển, cho đến nay với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực chế tạo máy bơm nước.

Máy bơm nước Daphovina sản xuất ra nhiều chủng loại như:

Bơm giếng khoan, Bơm thả chìm, Bơm chìm cột áp cao, bơm chìm nước thải lưu lượng cao. Với nhiều dòng sản phẩm phục vụ trong nhiều lĩnh vực. Làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

Hãy liên hệ ngay tới Hotline 0979 66 86 96 Hoặc 0989 113 660 để nhận được sự trợ giúp.